performance versnellen.nl

Welke zaken maken de performance van je website langzaam ?


Dit is de top 5 van langzame / trage zaken:

YouTube
Analytics zoals Google en Adobe Analytics
Tagmanagers
Te veel Woff's of ongebruikte woff's
Blueconic

website performance top 5 slechtste door performance-specialist Arie v.d. Giesen van Profias Internet diensten